Kliendirahulolu lühiküsitlus

 

Lugupeetud klient!

Palume Teil alljärgneva lühiankeediga anda tagasisidet Teie poolt kasutatud Metroserdi teenuste kohta. Vastamine on anonüümne.

Täname Teid arvamuse avaldamise eest!

AS Metrosert

*

Kasutate Metroserdi teenustevalikust:

 


Märkige kõik, mis sobivad
*Teie rahulolu Metroserdi teenustega, lähtudes viimastest kliendikogemustest.
  Täiesti rahul Pigem rahul Pigem ei ole rahul Ei ole üldse rahul
Rahulolu Metroserdi teenustega
Täiendavad ettepanekud ja soovid seoses Metroserdi teenuste valiku ja/või kvaliteediga.

Muud kommentaarid, mida soovite Metroserdile edastada.