AS Metrosert kliendiküsitlus 2017

Lugupeetud klient!

Metroserdi teenuste pideva parendamise eesmärgil palume Teilt tagasisidet meie tegevusele. Selleks palume Teil vastata järgnevatele küsimustele. Palume iga küsimuse juues valida sobivaim vastusevariant või -variandid lähtudes senisest koostööst. Küsimustik on anonüümne ja sellele vastamine võtab aega ca 10 minutit.

Täname Teid vastamisele pühendatud aja eest!

AS Metrosert

Ankeedis on 14 küsimust.
Privaatsuse märge
See ankeet on anonüümne.
Kirje, mis hoiab Teie vastuseid, ei sisalda mitte ühtegi Teid identifitseerivat tunnust, kui muidugi ankeedis pole seda eriküsimusega küsitud. Kui olete kasutanud identifitseerivat võtit, et leida üles ankeet ja jätkata vastamist, siis seda identifitseerivat tunnust ei hoita ankeedi juures. Seda hoitakse eraldi andmebaasis ning seda uuendatakse ainult selleks, et indikeerida, kas olete ankeedi lõpetanud või mitte. Identifitseerivat tunnust ei ole võimalik seostada ankeedi vastustega.